Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Uddrag fra bestyrelsesmøde 290823

Her kan I læse et uddrag fra Folkedans Fyns bestyrelsesmøde den 29. august 2023

Folkedans Fyn

 

Uddrag fra bestyrelsesmøde 29, august 2023

 

Orientering

Der er bestilt lokale til sendemandsmødet.

Fanestativer er sat på face book, men ingen har vist interesse.

Ole gennemgik regnskabstal indtil nu.

Der er ikke modtaget faktura på leje af salen til Fynstræf, Grete rykker.

 

Status hjemmeside

Da der stadig opleves problemer med adgang til hjemmesiden for vores medlemsforeninger vil Grete skrive til dem, at de kan indsende materiale vedr. legestuer og lignende for at få det lagt på hjemmesiden, hvis de ikke selv kan få adgang.

Fynstræf 14. april 2024

Der arbejdes videre med en aftale i forhold til forslag til indhold på næste Fynstræf.

 

Referent Bente Johansen

  1. august 2023