Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Uddrag af bestyrelsesreferat 27. marts 2023

Herunder kan I læse en forkortet udgave af det sidste bestyrelsesmøde i Folkedans Fyn den 27. marts 2023.

Folkedans Fyn

 

Uddrag fra bestyrelsesmøde 27. marts 2023

 

Orientering fra Dans Danmark

Dorthe Top Larsen var på besøg i starten af bestyrelsesmødet og orienterede lidt om den nye organisation Dans Danmark, hvor der er et aktivitetsudvalg for hver dansetype. Bestyrelsen i Folkedans Fyn vil drøfte muligheder for evt. samarbejde på næste møde.

 

Fanestativer

Grete orienterede om, at et fanestativ er solgt til 200 kr. via facebook opslag til nogen fra Jylland. 

Korup Ubberud overtager et af fanestativerne og så er der stadig et stativ tilbage og det vil Grete sætte på facebook.  FF har så et stativ til eget brug.

 

Hjemmesiden

Grete har skrevet til Asbjørn om hjemmesiden igen, da der er problemer med placering / tilpasning på aktiviteter og at Faaborg stadig ikke kan komme ind.

 

Økonomi

Ole udleverede interne regnskaber indtil nu. Det viser overskud på de afholdte kurser, men der forventes underskud på Fynstræf og så bliver der udgifter til udflugten for de frivillige i bestyrelse og udvalg.

 

Konstituering

Efter sendemandsmødet konstituerede bestyrelsen sig og der var enighed om, at alle fortsætter med samme poster.

 

Aktiviteter

Der er sidste tilmelding den 3. april til Fynstræffet. Bestyrelsen mødes og gør klar inden  træffet.

 

Der er nu sat 3 kurser med Trin, Krop og Bevægelse på i stedet for to, så der  bliver lidt mere tid. Det aftaltes at ændre tiderne, så det bliver fra kl. 14-17 i stedet for 13-17, da det opleves som lang tid for deltagerne. Prisen sættes til: 100 kr. for et kursus – 50 kr. for hver af de 2 næste.

 

Referent Bente Johansen, 28.03.2023