Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Uddrag af referat fra bestyrelsesmøde den 10. januar 2023

Hermed udsendes uddrag af referat fra bestyrelsesmøde den 10. januar 2023

Folkedans Fyn

 

Uddrag fra bestyrelsesmøde 10. januar 2023

 

Hjemmeside

Grete orienterede om, at hjemmesiden nu er opgraderet. Foreningerne er orienteret og hvis deres kode er bortkommet kan der skrives til Asbjørn, så han kan tildele dem en ny. Opgraderingen er betalt i 2022.

Fynstræf

Plan for eftermiddagens indhold er fastlagt og de sidste aftaler er ved at være på plads, så indbydelsen kan gøres klar.

 

Aktivitetsplan

Planer for 2023/24 blev drøftet og der laves aftaler med instruktører og spillemænd.

Der er rigtig god tilslutning til vores kurser, hvilket er rigtig dejligt.

 

Begynderdans

Det er nu  besluttet ikke at arbejde videre med begynderdans på nuværende tidspunkt.

 

Ældreudvalget

Flere af de planlagte arrangementer har måttet aflyses pga for få tilmeldte. Det er derfor besluttet at nedlægge ældreudvalget.

 

Sendemandsmødet

Dagsorden er gennemgået og indkaldelse vil blive udsendt.

 

Referent 12. januar 2023

Bente Johansen