Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Uddrag af bestyrelsesmøde den 31. august 2022

 Uddrag af bestyrelsesmøde i Folkedans Fyn den 31. august 2022

Folkedans Fyn

 

Uddrag fra bestyrelsesmøde 31. august 2022

Status Fynstræf

Forskellige muligheder er drøftet og der arbejdes videre med planlægningen af næste fynstræf, som bliver søndag den 16. april 2023 om eftermiddagen, startende med fælles buffet.

Ældrearrangementer

Tilslutningen til ældrearrangementerne har de senere år været faldende, men der arbejdes videre med mulighed for afholdelse af Mortensfest. Der planlægges ikke speciel forårsfest for ældre, da vi tænker, at Fynstræffet kan rumme alle aldersgrupper.

Behandling af ansøgninger om støtte

Bestyrelsen har bevilliget tilskud til unge-arrangement i Verninge den 1. og 2. oktober 2022, da det vurderes, at være et rigtig godt initiativ, det foreslås, at Verninge også ansøger Dans Danmark og evt. DIF/DGI puljer.

Da Folkedans Danmarks instruktørkursus blev aflyst må Verninge søge tilskud til evt. deltagelse senere.

Begynderdans

Der er tilmeldingsfrist 1. september til  begynderdansen fra 22. september til 17. november 2022 på Carl Nielsen Skolen. Desværre er der ikke nok tilmeldte, så vi vil prøve at planlægge tilsvarende i foråret 2023.

Status hjemmesiden

Der har været en del uregelmæssigheder med hjemmesiden og det fortsætter efter opgraderingen. Det er utilfredsstillende for foreningerne. Der arbejdes med at få løst problemet.

Aktivitetsplanen

Der arbejdes med at få de sidste aftaler på plads. Der arbejdes også med mulighed for at prøve at afholde et inspirationskursus for instruktører i efteråret 2023.

Referent Bente Johansen, august/september 2022