Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Uddrag fra bestyrelsesmøde 10. januar 2022

Her kan I læse et uddrag fra Folkedans Fyns bestyrelses møde den 10. januar 2022

Folkedans Fyn

Uddrag fra bestyrelsesmøde 10. januar 2022

 

Grete orienterede om, at der er tilmeldt 6 par til Mastiff med henblik på optagelse af dans i Den Fynske Landsby til julekalenderen 2022. Optagelsen er planlagt til 15. februar. Der er 5 par fra Kertemindeegnens Folkedansere og 1 par fra Korup-Ubberud.

Ole gennemgik årsregnskabet, der blev lavet forslag til budget til sendemandsmødet.

Punkter til sendemandsmødet blev gennemgået. Det blev aftalt, at deltagere til mødet tilbydes 2 stk. smørrebrød. Der er tilmelding og spisningen starter 18.30. Mødet starter 19.30.

Der blev aftalt kriterier for anvendelse af pulje fra Ringe-kursus.

Hjemmesiden vil blive opgraderet.

Næste Fyns-træf afholdes 16. april 2023. Forslag til indhold blev drøftet.

Aktivitetsplan til sendemandsmødet blev drøftet.

Begynderdans aftaltes at starte fra  15. september 2022. 9 uger frem minus efterårsferien, så det bliver til 10. november 2022 .

Referent Bente Johansen