Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Uddrag af bestyrelsens referat den 28. september 2021

Herunder kan I læse et uddrag af Folkedans Fyns bestyrelses referat fra mødet den 28.september 2021

Folkedans Fyn

Uddrag fra bestyrelsesmøde 28. september 2021

 

Grete orienterede fra Folkedans Danmarks ekstraordinære årsmøde, hvor det enstemmigt blev vedtaget at FD nedlægges pr. 31/12 2021 og indgår i Dans Danmark pr. 1. januar 2022.

Grete er blevet kontaktet af  TV-produktionsselskabet Mastiff vedrørende optagelse i Den Fynske Landsby til Julekalenderen 2022. Folkedansere må meget gerne deltage, men det bliver med tøj fra landsbyen. Optagelse forventes fra november 2021 til februar 2022, men tidspunkter m.v. kendes ikke p.t.

Dansere og spillemænd skal findes.

Grete undersøger lidt mere og herefter tages stilling til dette.

Det er aftalt, at Folkedans Fyns hjemmeside  bliver opdateret

Vi har nu kun 15 medlemsforeninger.

Regnskab fra jan. til sept. 2021 blev gennemgået.

Ældrearrangementer flyttes til Hans Tausen Centeret i Birkende, da det er blevet for dyrt i Højby Forsamlingshus.

Konstituering:

Bestyrelsen fortsætter med de samme poster som hidtil.

Grete er formand, Claus næstformand, Ole kasserer, Jytte og Claus kursusudvalg, Bente sekretær. Ringe-kursusudvalg er nedlagt.

Sendemandsmøde:

Der var ikke så mange fremmødte til sendemandsmødet, men alt gik planmæssigt. Nedlukning af Ringe-kursus blev drøftet.

Fynstræf:

Indbydelser er sendt til foreningerne og er lagt på hjemmesiden.

Planlægning blev aftalt for praktiske opgaver

Høstfest i Landsbyen:

Claus og Ole deltog, det gik rigtig fint. Høstgudstjenesten var en stor succes, så det fortsættes antagelig. Der er fortsat 2xdans og spisning  imellem. 100 deltog i præstegårdshaven til høstgudstjenesten.

Der var klager over at der er meget ujævnt hvor der danses. Grete snakker med Landsbyen om det.

Ringe-kursus er lukket ned

Beløbet fra Ringe-kontoen er på 19.807 kr. og det er foreløbig aftalt på sendemandsmødet, at  hvis nogen har en god ide, kan disse midler benyttes til lignende aktiviteter, måske til opstart eller som underskudsgaranti. Der udarbejdes notat med kriterier for ansøgning.

Referent: Bente Johansen