Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Formandsberetning for 2020

Herunder kan I læse formandens beretning fra sendemandsmødet den 24. september 2021

Formandsberetning fra bestyrelsen i Folkedans Fyn for 2020.  

Hermed skal jeg afgive min beretning for Folkedans Fyn for 2020. 

Efter sidste sendemandsmøde konstituerede bestyrelsen sig således:

Grete Pedersen:                  Formand, kursusudvalg.

Claus Lisberg                     Næstformand, ældreudvalg, kursusudvalg

Ole Græns                           Kasserer 

Bente Johansen                   Sekretær, Ringekurset         

Jytte Brændgaard               Kursusudvalg, Ringekurset

 ______________________________________________________

Folkedans Fyn har pr. 31/12 2020 16 medlemsforeninger med i alt 434 medlemmer. Det er 1 forening mindre end i 2019, da Næsby-Tarup Folkedanserforening er lukket. Medlemsantallet er faldet med 93 medlemmer. Dette store fald skyldes, at foreningerne på grund af coronaen ikke havde overblik over medlemstallet, da alt var lukket ned på det tidspunkt. 

Bestyrelsen har i alt afholdt 4 møder i 2020, hvoraf mødet den 31/3 var et telefonmøde.

På bestyrelsesmøderne har vi bl.a. arbejdet med:

  • Udarbejdelse af aktivitetsplan
  • Planlægning af Fynstræf, høstfest, Ringekurset og andre kurser. Herunder også aflysninger.
  • Evaluering af arrangementer/aktiviteter
  • Drøftelse af udvalgenes arbejde
  • Fællesdans for begyndere
  • Opdatering/ forbedring af hjemmesiden samt nyhedsbrev.
  • Økonomien
  • Tilretning af bestyrelseshåndbog
  • Sendemandsmøde

Udvalgene vil selv berette om deres arbejde.

Folkedans Fyn har afholdt følgende arrangementer:

Trinkurser, som stadig er velbesøgt. Således var der i alt 32 kursister på kurserne 2019/2020 med Merete Vilhelm som instruktør og Claus Lisberg som spillemand. Det er dejligt, at der bakkes op om disse kurser, hvilket tyder på, at behovet for tringennemgang stadig er aktuelt.

Den 7.-9. februar afholdtes det 57. kursus i Ringe. Nicolas Sigvaldsen, Bente Drejer og Rune Pedersen instruerede på kurset.  Der var 82 deltagere inkl. spillemænd og instruktører på kurset. En lille stigning i deltagerantallet. Dansen blev ledsaget af musik, leveret af Johnnie Frederiksen, Ninna Aasen, Bent Bokær Petersen og Klaus Soelmark. Lisbeth Sylvest stod for en underholdende sangtime. Det var igen et godt og inspirerende kursus, med flere udfordringer og med et hyggeligt socialt samvær. 

Den åbne legestue fredag aften var fint besøgt af deltagere udefra.

                       

På grund af coronarestriktionerne blev vi desværre nød til at aflyse resten af kurserne i 2020. Det drejer sig om: Forårsfesten, Hambokurset, Sønderhoningkurset, Dansekurset: Ragna Tang, Mortensfest og Trinkurset 1. del. Af samme årsag har vi desværre også måtte aflyse samtlige kurser, sendemandsmødet og Fynstræf i foråret 2021. Vi forsøger nu at råde bod på alle de aflysninger med den nye aktivitetsplan for 2021-2022 og håber, at I vil tage godt imod den og at der ikke kommer nye restriktioner, der bremser os. 

Efter drøftelsen af sommertræffet og vintertræffet på sendemandsmødet i 2020, hvor der var stor opbakning til at sammenlægge disse to aktiviteter og erstatte det med 1 årligt træf, har bestyrelsen barslet med en ny aktivitet: Fynstræf, på baggrund af forslag og ideer på sendemandsmødet. Træffet har været datosat et par gange men måtte aflyses. Nu håber vi, at det kan gennemføres som planlagt den 31/10. I kan læse mere om det på Folkedans Fyns hjemmeside samt den invitation, som I har fået på bordene i dag. 

Jeg vil lige bevæge mig ind i 2021, fordi jeg skylder jer at sige, at vi nu har lavet en aftale med vores Webmaster Asbjørn Knudsen om en fuldstændig opgradering af vores hjemmeside. Asbjørn har lavet de første rettelser, da vi ved, at foreningerne har haft problemer med at lægge deres legestuer ind, og vi håber, at det har afhjulpet dette problem. 

Jeg vil også lige nævne, at vi desværre har måtte endeligt stoppe Ringekurset, da det ikke har været muligt at finde et andet egnet sted at afholde det. Det er med stor vemod, at vi har måtte tage dette skridt. Vi er dog åbne for gode idéer til et nyt tiltag, hvor vi kan lære en masse nyt og dyrke fællesskabet. Så hold endelig ikke jeres gode idéer tilbage.

Til slut vil jeg gerne sige tak til jer alle, fordi I fortsat bakker op om Folkedans Fyn. Vi vil gøre vores til, at I stadig får nogle gode tilbud, der både giver ny inspiration og styrker fællesskabet.   

Det er også stadig vigtigt, at vi gør vores til, at få folkedansen på landkortet. Vis flaget, hvor I kan. Gør vi ingenting, sker der heller ikke noget.  

Jeg vil, som altid, gerne sige rigtig mange tak til alle både i bestyrelsen, suppleanter, udvalgene, revisorer, og fanebærere for jeres engagement samt et godt samarbejde i 2020 trods de specielle omstændigheder. Endnu engang tak for jeres opbakning og så vil jeg ønske jer en rigtig god dansesæson.                                                                 

Grete Pedersen