Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Uddrag af bestyrelsesreferat 31/3 20

Hermed får I et uddrag af referatet fra Folkedans Fyns bestyrelsesmøde den 31. marts 2020

Folkedans Fyn

Uddrag fra bestyrelsesmøde 31. marts 2020

 

Tlf. møde

P.g.a. corona-krisen måtte vi holde vores bestyrelsesmøde som tlf. møde. Det fungerede rigtig fint, men det er jo lidt anderledes, men fint, at det kan lade sig gøre.

 

Konstituering

Bestyrelsen fortsætter med samme poster som tidligere.

Sendemandsmøde

Der var pænt fremmøde og alt gik planmæssigt. Det blev forsøgt at vise bilag via projector, dette virkede ikke hensigtsmæssigt, så der fortsættes med, at deltagerne opfordres til selv at udskrive ønskede bilag.

 

Kurser og andre arrangementer

Som besluttet på sendemandsmødet slås sommertræf og vintertræf sammen til et årligt træf. Der var bl.a. forslag til at lave en fælles sæsonafslutning, hvilket der arbejdes videre med.

Det nye træf har vi besluttet at kalde Fynstræf og det er planlagt til 17. april 2021. På næste møde vil vi arbejde videre med indhold på det nye årlige træf.

Hambo kurset, der blev aflyst i foråret pga coronaen er nu planlagt til 7. marts 2021.

Indbydelse til høstfesten i Landsbyen den 8. august 2020 er ved at være færdig og vil blive udsendt snart.

Der arbejdes videre med begynderdans, der skal findes instruktør og musik. Der er søgt lokaler på Carl Nielsen Skolen, men svar afventes.

Forårsfesten for seniorerne måtte aflyses pga for få tilmeldinger.

Ringe Kurset havde flere kursister end de foregående år, så det gav et positivt regnskab, så vi håber, det vil fortsætte på den måde. Sonja Jørgensen er trådt ud af udvalget efter eget ønske, så det skal vurderes, om vi skal fortsætte med 2 i udvalget.

Referent Bente Johansen

  1. marts 2020