Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Aktive ældre

Ældreudvalget afholder fester, kurser og udflugter tilpasset sammenslutningens ældre medlemmer, således at trinene og tempoet passer bedre til de ældres formåen. Målet er jo, at vi får mulighed for at bevare glæden ved folkedansen.

Vi har i mange år afholdt forårsfest i marts måned, hvor vi mødes og spiser sammen. Derefter er der dans på de ældres præmisser. I efteråret har der i forbindelse med Mortensaften været afholdt Mortensfest, hvor vi mødes og spiser dejlig andesteg. Derefter er der dans.

Vi har afholdt kurser for de ældre folkedansere i de dansetyper, som der er brug for at fordybe sig lidt mere i end der er tid til på de almindelige danseaftener.

Der arrangeres udflugter til venskabsforeninger rundt om i Danmark, så vi kommer på besøg, når de afholder bal. Der har også været arrangeret fælles udflugter til ældredagen på landsstævner.

Hvis du har spørgsmål eller ideer, er du meget velkommen til at kontakte en af udvalgets medlemmer.