Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Folkedans Fyn afholder sendemandsmøde den 28/2 2020

Sendemandsmødet afholdes den 28.februar 2020 i Højby skole. Vi håber meget at se repræsentanter fra alle vore medlemsforeninger. Det er vigtigt for foreningen, at vi får en god dialog og meget gerne idéer til, hvilke aktiviteter medlemmerne ønsker. Det er jo derfor vi er sammen om dansen på Fyn.

Sendemandsmøde

Folkedans Fyn indkalder hermed til sendemandsmøde på

Højby skole, Nørrelunden 20, 5260 Odense S i kantinen.

Fredag den 28. februar 2020, kl. 19.30

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent                      
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning, herunder beretning fra ældreudvalg og evt. arbejde med B&U opgaver .
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år. Herunder fastlæggelse af kontingent.                                            
 6. Valg

Følgende er på valg:

Kasserer: Ole Græns                                                                                   

Bestyrelsesmedlemmer: Jytte Brændgaard og Bente Johansen             

Bilagskontrollant: Bent Just Larsen                                                          

Fanebærer: på valg i lige år: Helge Langkilde Rasmussen                               

2 bestyrelsessuppleanter: Rita Vestergaard og Tove Sørensen              

Bilagskontrollant-suppleant: Mette Dyekjær Pedersen                          

Fanebærersuppleant: Svend Johansen                                                    

 1. Eventuelt
 2. a) Sommertræf gennemførelse eller aflysning 2020?

Vintertræf 2020 måtte aflyses - skal vi prøve igen i 2021

Eller skal vi fremadrettet slå de to arrangementer sammen?

 1. b) Orientering om begynderdans og dans i skolerne.
 1. c) Kort oplæg om forslag til registrering af dragter v/Nina Rosendal

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at hvis kontingentet ikke er betalt senest den 31. december 2019, har man ingen stemmeret ved sendemandsmødet, men man har taleret.

Hver forening har 2 sendemænd, men alle interesserede kan deltage.

Forslag, der ønskes behandlet, skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde senest den 1. februar 2020.

 

Medbring kaffekurv inkl. service

Foreningen giver en øl eller vand

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Grete Pedersen, formand

 1. Februar 2020

Tak for tilmeldingen. Vi skal lige bruge et par oplysninger, før vi kan sende din tilmelding