Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Uddrag af bestyrelsesmøde den 20/1 2020

Herunder kan I læse et uddrag af bestyrelsesmødet i Folkedans Fyn den 20. januar 2020.

Folkedans Fyn

Uddrag fra bestyrelsesmøde 20. januar 2020

 

Landsbyen

Grete og Claus har været i Landsbyen for planlægning af høstfesten, som antagelig bliver den 8. august 2020, men datoen er ikke endeligt på plads. Der er aftalt en nødplan i tilfælde af regn ved afslutningen, som så flyttes til Teglværket.

Sommertræf og vintertræf 2020

Det har været nødvendigt at aflyse vintertræffet den 26. januar i år, da der var for få tilmeldte. Det er ikke lykkedes at finde en forening, som ønsker at samarbejde om Sommertræffet i 2020, som var planlagt til lørdag den 6. juni.

Bestyrelsen har derfor besluttet, at de to arrangementer skal drøftes på sendemandsmødet for at høre om der er interesse for at afholde dem eller om de måske kan slås sammen til et årligt arrangement med f.eks. en koncert og efterfølgende bal eller noget helt andet.

Kurser og andre arrangementer

Der er rigtig god tilslutning til Ringe-kursus i år og planlægningen er i gang.

Trinkurserne for begyndere har der været stor tilslutning til både i efteråret og i foråret.

Langtidsarkiv

Bestyrelsen har drøftet, hvad der bør bevares af foreningens forskellige arkivalier. Det hvide blad og grønne sæsonplaner findes fra 1975. Der opbevares referater, udvalgsreferater m.v.

Det er aftalt, at Grete prøver at høre lokalhistorisk forening, om de er interesserede i at bevare nogle af disse dokumenter fra Folkedans Fyn.

Referent Bente Johansen

  1. januar 2020