Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Uddrag af bestyrelsesmøde den 28. august 2019

Herunder kan I læse et uddrag af Folkedans Fyns bestyrelsesmøde den 20.august 2019

Folkedans Fyn

Uddrag fra bestyrelsesmøde 20. august 2019

 

Opfølgning på folkedansens fremtid - Fremtidstogets 2. stop

Det er besluttet at arbejde videre med opstart af en eller anden form for begynderdans. Målgruppen tænkes stadig at være de 40-50 årige. Det forsøges at ansøge om midler til formålet fra puljerne fra DGI og DIF. Opstart forventes tidligst foråret 2020.

Evaluering af kurser

Der var tilmeldt 24 til ”sjove danse” med Lone Schmidt og der var ros til kurset.

Sommertræffet i Faaborg var et endags-arrangement i år. Det var et fint arrangement og det er besluttet, at fortsætte sommertræf som endags-arrangementer fremadrettet, hvor lødag vil blive foretrukket så vidt det er muligt. Det foreslås, at der kun bliver mulighed for tilmelding til en fælles aktivitet om eftermiddagen.

Der deltog 73 til legestue - 54 til spisning - 24 til træning, så der var et lille overskud.

Min. 60 deltagere ved legestuen ønskelig pga økonomi og at det ellers ikke bliver sjovt. Måske skal det stå i indbydelsen, at der aflyses ved for få tilmeldte.

Til høstfesten i landsbyen var der i år 40 voksne og 8 børn, halvdelen i dragt. Desværre var der en del regn og det lokale, som blev anvist i år var låst.

Sanghæftet, der blev delt ud, var rigtig fint - Claus havde foreslået sange og landsbyen havde trykt dem. Der mangler info til de andre gæster i landsbyen om hvornår der danses.

Sommertræf 2020

Der er sendt skrivelse til medlemsforeningerne, hvor Grete beder om tilbagemelding på, om nogen har lyst til at samarbejde med Folkedans Fyn og Region Syddanmark om næste års sommertræf den 6. juni 2020.

Referent Bente Johansen

  1. august 2019