Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Kort referat af bestyrelsesmøde den 15. marts 2019

Herunder kan I læse om, hvad bestyrelsen behandlede på sidste bestyrelsesmøde

Folkedans Fyn

Uddrag fra bestyrelsesmøde 15. marts 2019

 

 

Bestyrelsens konstituering

Fordeling af funktioner i bestyrelsen fortsætter uændret.

Sendemandsmødet

Referat og vedtægter er rundsendt pr. mail til foreningerne og lagt på Folkedans Fyns hjemmeside.

Opfølgning på Folkedansens Fremtid

Der var enighed om måske at arbejde videre med Lancier, polka og vals som begynderdans som fortsættelse af projekt Fremtidstoget. Måske kan der søges via DIF/DGI`s puljer, så der arbejdes med beskrivelse til brug for dette.

Aktiviteter

Der er reserveret lokaler på Carl Nielsen skolen både efteråret 2019 og foråret 2020. Højby Skole er bestilt til sendemandsmødet 28. februar 2020.

Forårsfesten bliver 8. marts 2020.

Sommertræf fastholdes til 6. juni 2020.

Sommertræf 2019 i Faaborg

Sommertræffet bliver fredag den 14. juni 2019 fra kl. 11, hvor der er base i Kulturhus Byskolen i dagtimerne. Der vil være mulighed for forskellige aktiviteter i løbet af dagen. Opvisninger på Torvet kl. 17 i forbindelse med kulturnatten. Fællesspisning på Øhavsskolen og legestue om aftenen.

 

Sommertræf 2020

lørdag 6. juni 2020 som et endags-stævne. Forening søges.

 

Næste møde

Tirsdag den 20. august 2019

 

Referent: Bente Johansen

  1. marts 2019