Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Kort referat af bestyrelsesmøde d. 7. januar 2019

Herunder kan I læse, hvad der blev drøftet på Folkedans Fyns sidste bestyrelsesmøde

Folkedans Fyn Uddrag fra bestyrelsesmøde 7. januar 2019


Hjemmeside m.v. Grete Pedersen har oprettet en gmail til Folkedans Fyn: folkedansfyn@gmail.com Privatlivspolitikken er nu gjort aktiv på hjemmesiden. Ole Græns` nye mobil nr. er oprettet på hjemmesiden og fast net nr. slettet.


Aktiviteter Den 3. november 2019 vil Christian Obel og Jonas Kongsted gerne prøve igen med kurset trin med udfordringer, som tidligere måtte aflyses. Merete Vilhelm har sagt ja til trinkurser for begyndere. Der forsøges kursus med Hambo variationer i stedet for Ragna Tang danse.


Vintertræf Der er sidste tilmelding 14. januar.


Sommertræf Der har været holdt møde i sommertræf-udvalget og planlægningen er godt i gang. Træffet afholdes som et endags-arrangement den 1. juni i samarbejde med Faaborg Folkedansere. Der vil blive legestue om aftenen og opvisninger på torvet om formiddagen.


Ringe Kursus Der er p.t. tilmeldt ca. 50 dansere, så kurset vil blive gennemført. Der er sidste frist 8. januar til den lave takst, men tilmelding kan stadig ske.


Næste møder Sendemandsmøde fredag 22. februar 2019 Højby Skole. Næste møde Fredag 15. marts 2019


Referent: Bente Johansen 7.  januar 2019