Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Bestyrelsesmøde den 30. oktober 2018

Her kan I læse et uddrag af, hvad der skete på Folkedans Fyns bestyrelsesmøde den 30/10 2018

Folkedans Fyn

Uddrag fra bestyrelsesmøde 30. oktober 2018


Aktiviteter

Det har været nødvendigt at aflyse kurset med Christian Obel og Jonas Kongsted pga for få tilmeldte, men det forsøges igen til næste sæson.

Sdr. Honing kurset med Rune Dyekjær Pedersen og Jonas Kongsted blev gennemført og dette kan evt. udbydes igen senere.


Sommertræf

Der arbejdes fortsat med at finde en forening, der vil være med til at samarbejde om sommertræffet, som er planlagt som et en-dagsstævne den 1. juni 2019.


Ringe Kursus

Udvalget vil sende indbydelser ud omkring 1. november til foreninger og tidligere deltagere. Det vil blive lagt på face book både på Folkedans Fyn og DK. Den vil blive lagt på Folkedans Fyns hjemmeside. Instruktørerne er Rune Dyekjær Pedersen, Henrik Larsen (Mors/Thy) og ung instruktør er Asbjørn Melvej. Sangtime bliver med Torben Nicolajsen. Musik som før. Prisen for kurset er sat til 1250 kr., en stigning på 100 kr. Der inviteres til åben legestue fredag som vi plejer.


Projekt Fremtidstoget

Der har været sendt information fællesspisninger. 4 steder har det været prøvet og dem, der prøver at danse synes det er sjovt, men hårdt.

Næste møde: mandag 7. januar 2019. Sendemandsmøde fredag 22. februar 2019 Højby Skole.


Referent: Bente Johansen 30.oktober 2018