Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Bestyrelsesmøde 27.august 2018

Her kan I læse et kort referat af bestyrelsesmødet i Folkedans Fyn den 27. august 2018

Folkedans Fyn

Uddrag fra bestyrelsesmøde 27. august 2018

 

Projekt ”Fremtidstoget”

Der har været fællesdans 3 steder i 2018 indtil nu. I Kværndrup, Roerslev og Dømmestrup, hvor der har været omkring 16-20 dansere pr. gang. Generelt synes folk det er sjovt, men utroligt hårdt.

Næste aftale om fællesdans  er hos Andelsselskabet Birkende den 26. sept. 2018.

Der er nok stadig ca. 8 -10 steder, der kunne være interesserede i fællesdans, men der er bare ikke aftalt  datoer for spisningerne endnu. Der har været tlf. /mail henvendelser til ca. 30 steder.

Fonde: Vi har fået afslag fra Nordea Fonden i maj måned pga begrænsede midler og mange ansøgninger.

  1. juni 2018 ansøgt Carlsberg Sportsfond, men endnu ikke fået svar.

Aktivitetsplanen

Sønderhoning kursus på Carl Nielsen skolen den 7. oktober 2018 med Rune Pedersen. Annoncen vil blive sendt ud snarest.

Den 28. oktober er der aftalt ”trin med udfordring” med Christian Obel – Jonas Konstad skal spille til.

Der vil komme annonce om Mortensfesten inden længe.

Grete prøver at kontakte Poul Strunk fra Fynboerne for så vidt muligt at undgå sammenfald af datoer for arrangementer.

Vintertræf 2019

Per Sørensen har sagt ja til vintertræf. Træffet afholdes søndag som sidst, der er spisning af fælles buffet, dans, kaffe/underholdning og igen dans .

 

Sommertræf 2019

Det var et godt sommetræf i Verninge i 2018, men deltagerantallet til legestuer og camping har været faldende de senere år og derfor er det aftalt at prøve at ændre træffet til en dag i stedet for en weekend.

Det aftaltes, at afholde sommertræf lørdag den 1. juni 2019. Sted kendes ikke p.t.

Evaluering af høstfest 2018

Der var ca. 40 deltagere i Landsbyen (dansere og familier – der var mange børn, som gerne ville danse).

Det regnede desværre om eftermiddagen  – så der var musik og dans i stuerne på Torpegården og der blev ikke dans med høstkællingen.

Ringe Kursus

8.-9.-10 februar 2019. Der bliver danse fra Thy hæftet.

Grethe Esmann har valgt at stoppe i udvalget.

Sangbøgerne opbevares hos Sonja Jørgensen fra udvalget ( i Gislev).

Persondataloven

Vi har udarbejdet ”privatlivspolitik” og ”data artikel 30 for Folkedans Fyn”.  Der vil blive sendt orienteringsbrev til medlemsforeningerne med henvisning til info om Privatlivspolitikken, som lægges som link til hjemmesiden.

 

Kontakt Folkedans Fyn

Det vil blive oprettet en særskilt mail: Folkedansfyn@gmail.com

Hjemmeside

Der har været problemer med at foreningerne kan oprette arrangementer på Folkedans Fyns hjemmeside, dette skulle nu være løst, så der igen kan lægges arrangementer ind.

 

Referent: Bente Johansen

  1. september 2019