Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Uddrag af referat af den 14/3 2018

Hermed et forkortet referat af bestyrelsesmødet i Folkedans Fyn den 14/3 2018

Folkedans Fyn

Uddrag fra bestyrelsesmøde 14. marts 2018

 

Orientering

Fremadrettet kræves indbetaling forud ved tilmelding til ældrearrangementer som ved alle andre arrangementer.

 

Konstituering

Bestyrelsen fortsætter med fordeling af posterne som hidtil.

Villy Bjerring og Henning Ludvigsen er kommet med i Ældreudvalget.

 

Sendemandsmødet

Der var ønske om at vintertræf fortsættes med konceptet som dag-arrangement med fælles buffet, legestue og underholdning.

Bestyrelsen besluttede dog at bede deltagerne om selv at tage kaffe med næste gang, da kaffebrygningen var en tidskrævende opgave. Der fortsættes med at servere kage.

 

Projekt ”Fremtidstoget”

Vi har tilsagn fra 6 instruktører om at hjælpe med fællesdans. Der er sendt information til næsten 30 forsamlingshuse med fællesspisning, hvor vi har tilbudt fællesdans efter spisningen. Der har allerede været afholdt et arrangement, hvor 8 par deltog i dansen.

Vi har søgt Nordea-Fonden om midler, men der kan gå op til et halvt år, før vi får svar. Der er søgt om 18.000 kr. til km godtgørelse, kopier, møder m.v. tænkt til 10 gange i foråret og 10 gange i efteråret.

Der er ikke lavet forhåndsaftaler med nogen spillemænd endnu. Vi er blevet enige om, at det aftales fra gang til gang, når aktuelle datoer kendes.

 

Aktivitetsplanen

Aktivitetsplanen bliver tilrettet på hjemmesiden.

Sommertræf 2019 planlægges fra 31/5 – 2. juni, hvor en forening er blevet spurgt – der afventes svar.

Det aflyste Ragna Tang Kursus forsøges afholdt i foråret 2019.

Sommertræf 2018 i Verninge

Pjecen er trykt og udvalget holder næste møde den 19. april.

Ringe Kursus 2018

Der var 82 til Ringe Kursus inkl. instruktører og spillemænd. Der var 21 ekstra deltagere til åben legestue, hvilket er færre end sidste år.

Persondataloven

Der arbejdes med, hvad ændringerne i persondataloven betyder for Folkedans Fyn og evt. medlemsforeningerne. Umiddelbart er det nok mest nogle skrivelser med informationer om, hvad vi gemmer og hvad det bruges til i forhold til medlemmerne.

 

Kontakt Folkedans Fyn

Det aftaltes, at Grete som formand vil oprette en særskilt mail: Folkedansfyn@gmail.com Det vil betyde, at det så er tydeligt, hvornår henvendelser er i rettet til Folkedans Fyn og ikke en lokal forening.

Hjemmeside

Der er i øjeblikket problemer med at foreningerne kan oprette arrangementer på Folkedans Fyns hjemmeside. Der arbejdes med at få problemet løst.

 

Referent: Bente Johansen

  1. marts 2018