Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Sendemandsmøde 2018

Hermed fremsendes dagsorden til sendemandsmødet den 23/2 2018.

Husk at forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal fremsendes skriftligt til formanden: grete.pedersen370@gmail.com, senest den 1/2 2018.

Sendemandsmøde

Folkedans Fyn

indkalder hermed til sendemandsmøde på

Højby skole, Nørrelunden 20, 5260 Odense S

i kantinen.

Fredag den 23. februar 2018,  kl. 19.30

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent                      
  2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning, herunder beretning fra ældreudvalg og evt. arbejde med B&U opgaver.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år. Herunder fastlæggelse af kontingent.                                            
  6. Valg

Følgende er på valg:

Kasserer: Ole Græns                                                                                   

Bestyrelsesmedlemmer: Jytte Brændgaard og Bente Johansen             

Bilagskontrollant: Bent Just Larsen                                                          

Fanebærer: Helge Langkilde Rasmussen                                                  

2 bestyrelsessuppleanter: Rita Vestergaard og Tove Sørensen              

Bilagskontrollant-suppleant: Mette Dyekjær Pedersen                          

Fanebærersuppleant: Svend Johansen                                                    

  1. Eventuelt

Indlæg ca. 10 min. ved Hans Ole Andersen, Hjallese Folkedansere:

”Børnedans i Hjallese Skolen 3 gange pr. uge i undervisningstiden”.

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at hvis kontingentet ikke er betalt senest den 31. december 2017, har man ingen stemmeret ved sendemandsmødet, men man har taleret.

Hver forening har 2 sendemænd, men alle interesserede kan deltage.

Forslag, der ønskes behandlet, skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde senest den 1. februar 2018.

 

Medbring kaffekurv inkl. service

Foreningen giver en øl eller vand

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Grete Pedersen, formand

16. januar 2018