Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Uddrag af bestyrelsesreferat

Kort referat af Folkedans Fyns bestyrelsesmøde den 3. november 2017

Folkedans Fyn

Uddrag fra bestyrelsesmøde den 3. november 2017

Ældreudvalget: Der er 64 tilmeldte til Mortens Festen.

Trinkurset bliver gennemført i efteråret.

Indbydelse til vintertræf 28. januar 2018 er sendt ud og lagt på hjemmesiden.

Kurset i Sønderbybogen med instruktion ved Rune Pedersen var godt besøgt.

Sommertræf 2018 i Verninge

Sommertræfudvalget er godt i gang med forberedelserne.

Stævnet afholdes på Verninge Skole den 1. - 3. juni 2018.

Indbydelser til Ringe Kursus 2018 er klar til at blive sendt ud.

Projektgruppen Fremtidstoget arbejder videre med at tilbyde dans ved 5 fællesspisningssteder på Fyn i foråret 2018 og efterfølgende arbejdes med opstart af begynderhold.

 

Næste bestyrelsesmøde bliver 2. januar 2018.

Referent: Bente Johansen

  1. november 2017