Folkedans Fyn

Sammenslutningen af Folkedanserforeninger på Fyn

Log ind

Log ind

Referat af bestyrelsesmøde 11/9 2017

Hermed et resumé af bestyrelsesmødet i Folkedans Fyn den 11.september 2017 til orientering.

Folkedans Fyn

Uddrag fra bestyrelsesmøde 11. september 2017

Kurser:

Der blev snakket om, at kurser måske i enkelte tilfælde med fordel kan afholdes i lokalforeningerne enten på en almindelig danseaften eller en anden ugedag, da der er mange, der ikke deltager i kurser andre steder. Det kunne være hambo eller trin eller hvad man synes, måske bare en time.

 

Fremtidstoget

Claus Lisberg og Bente Johansen orienterede om projektgruppens arbejde indtil nu.

Det er besluttet, at kalde første etape: Folkedans Fyns Fremtidstogs 1. stop:

Bestyrelsen i Folkedans Fyn har besluttet, at følge gruppens oplæg, hvilket betyder, at vi vil prøve at finde 5 steder fordelt på Fyn, hvor der er fællesspisningsarrangementer og her vil vi tilbyde, at deltagerne kan få lov gratis at prøve at danse folkedans og evt. tilbyde musik til lidt fællessang med årstidens sange under spisningen.

Planen er at starte i foråret 2018.

Vi tænker tre kvarter hvert sted og håber, det er muligt 2 gange hvert sted i løbet af foråret og måske det samme i løbet af efteråret 2018.

Efterfølgende er det planen, at starte 5 begynderhold nogenlunde i de samme områder, så der kan henvises til det, når folk får tilbudt at prøve det. Målgruppen er primært de 40-50 årige. Her tænkes en time pr. gang og måske 15 gang på en hel sæson. Dette er ikke budgetlagt i første omgang og her vil der også blive deltagerbetaling, men det forventes ikke at kunne hvile i sig selv i starten.

Folkedans Fyn prøver at finde 5-6 instruktører og 10-12 spillemænd, der har lyst til at være med i dette arbejde. Vi tænker, at de instruktører, der siger ja sammen laver en liste over egnede danse, sÃ¥ der er ensartethed fra sted til sted.

Projektet er altså delt i to dele et introarrangement ved fællesspisning og efterfølgende begynderhold.

Måske kan dem, der har prøvet folkedansen inviteres til  en fælles afslutning , hvor alle involverede instruktører og spillemænd tænkes tilknyttet.

Nordea Fondens midler kan vi prøve at søge, når nærmere beskrivelse af vores arrangementer og budget er klar. Bente har forespurgt Folkebevægelsen mod Ensomhed, da de har søgt midler hos Nordea Fonden til spis sammen arrangementer, men måske er det ikke lige vores målgruppe (syge og ældre er nok største gruppe hos dem).

B&U Fyn v/Rune

Vi afventer Runes annoncering og ny ansøgning om tilskud til efterårets børnedans. Folkedans Fyn har støttet med 2 x 500 kr. i foråret 2017.

Kurser

Kursus i norske eller svenske danse er blevet efterlyst i forbindelse med, at der er Nordlek i Sverige næste år. Det overvejes, om april eller maj måned kunne bruges med fokus på svenske danse?

Aktivitetsplanen for det næste år skal gennemtænkes til næste møde. Evt. forslag kan sendes til Jytte og Claus.

 

Vintertræf 28. januar 2018

Tænkes afholdt på Bækholmskolen med medbragt mad til fælles buffet fra kl. 12 – ca. 17.30 iflg. ønsker på sendemandsmødet forsøges træffet afholdt i dagtimerne. Efter spisning dans, så kaffe og underholdning og til slut dans igen. Arrangementet lægges på hjemmesiden så hurtigt som muligt.

Sommertræf 2018

1.-3. juni 2018 på Verninge Skole.

Første møde 26. sept. 2017.

Evaluering af sommertræf 2017 i Bogense

Fra stævneudvalgets evaluering blev nævnt om 3 dage er realistisk fremover eller skal det revurderes i forhold til deltagerantal og det store arbejde. Der var ca. 70 deltagere fredag og 105 lørdag.

Bestyrelsen var enige om at fortsætte fra fredag til søndag, da camping mv er med til at skabe en god stemning om træffet. Der var enighed om, at træffet i Bogense var vellykket.

Evaluering af høstfest 2017

Høstfesten i Den Fynske Landsby fungerede fint, med stort fremmøde. Dog blev der måske danset for længe ad gangen. Det foreslås ændret til 1/2 ties dans 1/2 time sang og musik og så igen 1/2 times dans og det samme om eftermiddagen. Det fungerede også fint med dans og musik indendørs.

Claus og Jytte snakker med landsbyen om evt. trykning af sange til næste år.

Det fungerede godt med rundvisning først, og alle vores gæster er interesserede i at deltage.

Port ved gammel indgang må først åbnes 9.30 – her skal der stå en og dele billetter ud.

Ringe Kursus

Udvalget holder møde 9. oktober. Arne Ploug har sagt ja til sangtimen. Instruktører m.v. er på plads.

Hjemmesiden

Sæsonplanen kan nu udskrives til opslagstavlen i foreningerne og det fungerer fint.

Næste møde

Næste bestyrelsesmøde bliver 3. november.

Referent: Bente Johansen

  1. september 2017